Ürünlerimiz

ITT serisi Üç Faz İzolasyon Transformatörleri

ITT serisi Üç Faz İzolasyon Transformatörleri
3 fazlı izolasyon transformatörleri fiziksel olarak birbirinden ayrılmış üç primer ve üç sekonder sargılardan oluşmaktadır. Bazen bu izolasyon transformatörleri 'izole transformatörler' olarak da adlandırılırlar.

3 fazlı izolasyon transformatörleri Kesintisiz güç kaynaklarında(UPS), redresör ve invertör sistemlerinde, bunun yanında endüstriyel uygulamalarda, raylı sistemlerde ve gemi uygulamalarında kullanılırlar.